VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Ansvarsfull alkoholservering

Så här kan din kommun tillsammans med polis och krögare använda metoden:

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. Det görs genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Metoden vilar på tre ben; samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av restaurangpersonal och ökad tillsyn. För att arbetsmetoden ska ge resultat i form av minskad våldsbrottlighet krävs ett strukturerat arbete med samtliga av metodens delar. Det finns många vinster att nå genom att arbeta med metoden; både samhällsekonomiska och hälsovinster för individer.

Kontakt

Samuel Svensson Länsstyrelsen i Västerbotten

Samuel.Svensson@lansstyrelsen.se