NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Ansvarsfull alkoholservering

En Sommarhälsning från Länsstyrelsens ANDT-samordning! Stadsfesten i Skellefteå drar igång och givetvis är Varannan Vatten ett populärt inslag som många känner igen På bilden nedan är det Karin, Samuel och Magnus som tillsammans med Förebyggande Rådet FRIS sett till att det är en återkommande aktivitet på Stadsfesten i Staaaan, men även Trästocksfestivalen i juni. Alexander (2:a från vänster) är länets IQ inspiratör och passade på att ge IQ:s projektdiplom till Samuel som i sitt jobb på Länsstyrelsen tagit idén till Västerbotten.

Så här kan din kommun tillsammans med polis och krögare använda metoden:

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. Det görs genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Metoden vilar på tre ben; samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av restaurangpersonal och ökad tillsyn. För att arbetsmetoden ska ge resultat i form av minskad våldsbrottlighet krävs ett strukturerat arbete med samtliga av metodens delar. Det finns många vinster att nå genom att arbeta med metoden; både samhällsekonomiska och hälsovinster för individer.

Kontakt

Samuel Svensson Länsstyrelsen i Västerbotten

Samuel.Svensson@lansstyrelsen.se