NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Kommunernas arbete

Kommuner som deltar i projektet för alkohol- och drogförebyggande insatser i Västerbotten: