VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Länssamrådsgruppen ANDT i Västerbotten

Länssamrådsgruppen för alkohol och drogfrågor i Västerbotten är ett samverkansorgan som samlar olika länsövergripande verksamheter. I och med den Nationella ANDT-strategin antogs (alkohol, Narkotika, Doping - och Tobak), så beslutades att gruppen byter sitt namn till Länssamrådsgruppen ANDT. Rådet verkar för idé- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom området och för de intentioner som anges i nationella ANDT strategin. (Se wwww.regeringen.se)

LST - Länssamrådsgrupp ANDT Strategi 2011 - 2015

LST - Länssamrådsgrupp ANDT strategi 2017-2020