NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Länssamrådsgruppen ANDT i Västerbotten

Länssamrådsgruppen för alkohol och drogfrågor i Västerbotten är ett samverkansorgan som samlar olika länsövergripande verksamheter. I och med den Nationella ANDT-strategin antogs (alkohol, Narkotika, Doping - och Tobak), så beslutades att gruppen byter sitt namn till Länssamrådsgruppen ANDT. Rådet verkar för idé- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom området och för de intentioner som anges i nationella ANDT strategin. (Se wwww.regeringen.se)

LST - Länssamrådsgrupp ANDT Strategi 2011 - 2015

Ledamöter i Länssamrådsgruppen ANDT i Västerbotten

Aktivitetsplan 2011

Aktivitetsplan och utfall 2011

Aktivitetsplan 2012

Aktivitetsplan och utfall 2012

Aktivitetsplan och utfall 2013

Aktivitetsplan 2014

Strategi 2008-10