NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete

Länssamordnarens roll är:
• att implementera nationella handlingsplaner och förebyggande insatser inom alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsområdet

• att vara länken mellan nationell, regional och lokal nivå

• att bidra till uppbyggnaden av en hållbar och effektiv struktur

• att fungera som motor i utvecklings- och förändringsarbetet genom kunskapsförmedling och handledning


 -- Tony Webb 2012 LST.PNG

  

Tony Bohman
Länssamordnare i ANTD-frågor*
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Tel: 010 - 225 43 12
Mobil: 070 - 662 71 70 tony.bohman(a)lansstyrelsen.se

 *alkohol-, narkotika-, tobak- och dopingfrågor