VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

ANDT samordnare*
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Tel: 010 - 225 43 12
Mobil: 070 - 662 71 70

 *alkohol-, narkotika-, tobak- och dopingfrågor