VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Lycksele kommun

Lycksele

Kommunal kontaktperson för samordning av ANDT1 arbetet i kommunen

- Kontaktperson ANDT/Brå

Tel:

E-post: Niklas Karlsson[a)lycksele.se

Lycksele kommun:  Storgatan 22; 921 01 Lycksele

 

1 ANDT = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopning- och Tobaksområdet