NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Lycksele kommun

Lycksele

Kommunal kontaktperson för samordning av ANDT1 arbetet i kommunen

- Alt. kontaktperson ANDT Bo-Anders Johansson - Fritid

Tel: mob 070-695 77 27

E-post: bo-anders.johansson[a)lycksele.se

Lycksele kommun:  Storgatan 22; 921 01 Lycksele

 

1 ANDT = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopning- och Tobaksområdet