VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Vilhelmina kommun

Vilhelmina

Kommunal kontaktperson för samordning av ANDT1 arbetet i kommunen

- Anna Enebjörk, Vilhelmina kommun

Tel: 0940 - 140 00

Epost: kommun(a)vilhelmina.se

Vilhelmina kommun:  Torget 6, 912 81 Vilhelmina, Tel: 0940-14000

 ANDT1 = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området