NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Vilhelmina kommun

Vilhelmina

Kommunal kontaktperson för samordning av ANDT1 arbetet i kommunen

- Gunvor Anundsson, Vilhelmina kommun (Anna Enebjörk, Skolkurator TJL)

Tel: 0940 - 140 00

Epost: gunvor.j.anundsson(a)vilhelmina.se alt. kommun(a)vilhelmina.se

Vilhelmina kommun:  Torget 6, 912 81 Vilhelmina, Tel: 0940-14000

 ANDT1 = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området