VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Sorsele kommun

Sorsele

Kommunal samordnare av ANDT 1 arbetet i kommunen

- Josephine Gabrielsson; Sorsele kommun

Tel: 0952-140 95

Epost: josephine.gabrielsson[a]sorsele.se

Sorsele kommun:  Burevägen 4, 924 81 Sorsele, Tel: 0952-140 00

1 ANDT= samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Doping- och Tobaksförebyggande området