VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Vindelns kommun

Vindeln

Kommunal kontakt för ANDT 1 arbetet i Vindeln

VAKANT

Tel: 0933-140 00

Epost: kommun@vindeln.se

Vindelns kommun: Kommunalhusvägen 11, 922 81 Vindeln

ANDT 1 = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Doping- samt Tobaksförebyggande området