VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Åsele kommun

Kontaktperson för ANDTsamordning i Åsele är:

Kommunal kontaktperson för ANDT1 arbetet i kommunen

Helene Ejergård; Socialsekreterare

Tel: 0941-141 49

Epost: helene.ejergard@asele.sekommun(a)asele.se

Åsele kommun, 910 60 Åsele

ANDT1 = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området