NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Dorotea kommun

Kontaktperson för ANDTsamordning i Dorotea är

Kommunal kontaktperson för samordning av ANDT1 arbetet i kommunen

- Jaana Stavervik, Dorotea kommun/Integrationssamordnare

Epost: Jaana.Stavervik@dorotea.se alt. kommun(a)dorotea.se

Dorotea kommun: 91781 Dorotea; Tel: 0942-140 00

 ANDT1 samordning = Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området