VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Dorotea kommun

Kontaktperson för ANDTsamordning i Dorotea är

Kommunal kontaktför samordning av ANDT1 arbetet i kommunen

Dorotea kommun, Socialtjänsten - integrationssamordnare

Epost: kommun(a)dorotea.se

Dorotea kommun: 91781 Dorotea; Tel: 0942-140 00

 ANDT1 samordning = Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området