VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Norsjö kommun

Norsjö

Kommunal samordnare för ANDTarbetet i kommunen 

Mari-Louise Skoogh; Samordnare Folhälsa - ANDT

Tel: 0918-141 79 / 070-646 49 44

Epost: mari-louise.skoogh[a}norsjo.se

Norsjö kommun, kommunhuset Storgatan 67, 935 81 Norsjö

1ANDT = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området