VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Storumans kommun

Storuman

Kommunal kontaktperson för ANDT 1 arbetet i Storuman

Kontaktperson ANDT - Socialtjänsten

Tel: 0951-140 26

Epost: info[a]storuman.se

Storumans kommun: Blå vägen 242, 923 81 Storuman, Tel: 0951-14000

1 ANDT = samordning inom Alkohol-, Narkotika, Doping- och Tobaksförebyggande området