VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Vännäs Kommun

Vännäs

Kommunal kontakt för ANDTarbetet i Vännäs

Vakant - Vännäs kommun

E-post: vannas.kommun[a]vannas .se

Tel: 0935 -141 00

Vännäs kommun: Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 Vännäs, Tel:0935-14000

ANDT1 = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området