NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Vännäs Kommun

Vännäs

Kommunal samordnare för ANDTarbetet i Vännäs

Linda Nygren- Käck - Vännäs kommun Ungdomsutvecklare

E-post: linda.kack[a]vannas .se

Tel: 0935 -14167 070 - 237 77 25

Vännäs kommun: Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 Vännäs, Tel:0935-14000

ANDT1 = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området