VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Bjurholms kommun

Bjurholm

Kommunal kontakt för samordning av ANDT1 arbetet i kommunen

- Socialtjänsten; Bjurholms kommun

Tel: 0932 - 140 00

E-post: kommun@bjurholm.se

 

 ANDT1 samordning = Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området