NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Bjurholms kommun

Bjurholm

Kommunal kontaktperson för samordning av ANDT1 arbetet i kommunen

- Anna-Karin Sandström; Bjurholms kommun

Tel: 0932 - 140 00

E-post: anna-karin.sandström[a)bjurholm.se

 

 ANDT1 samordning = Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området