VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Roberstfors kommun

Robertsfors

Kommunal samordnare av ANDT1 arbetet i kommunen

 - Kim Nilsson, Kommunikatör Fritid Robertsfors

Tel: 0934-142 91 / 072-226 34 77

Epost: kim.nilsson[a]robertfors.se

Robertsfors kommun: 915 81 Robertsfors Tel 0934 -140 00

1 ANDT = samordning inom Alkohol, Narkotika, Droger och Tobaksförebyggande området