NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Malå kommun

Malå

Kommunal samordnare för ANDT1 arbetet i kommunen

-  Nina Olofsdotter, Malå kommun

Tel: 0953 - 140 00

E-post: nina.olofsdotter[a)mala.se

Malå kommun; Storgatan 13, 930 70 Malå

 ANDT1= Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande samordning