VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Malå kommun

Malå

Kommunal kontakt för ANDT1 arbetet i kommunen

-  Malå kommun, Kommunledning

Tel: 0953 - 140 00

E-post: ks[a)mala.se

Malå kommun; Storgatan 13, 930 70 Malå

 ANDT1= Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande samordning