NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Umeå kommun

Umeå

Kommunala processledare av ANDT 1/ BRÅ-arbetet i Umeå

Processledare BRÅ-samordning:

Mona Åström, processledare UmeBrå (Kerstin Rörsch TJL)

Tel: 090-16 16 25

E-post: mona.astrom[a]umea.se

Processledare ANDT1 samordning

Seth Åberg

Tel: 090-16 11 96

Epost: seth.aberg[a]umea.se / www.umea.se/umebra

Besöksadress: Skolgatan 31, Södra flygeln (Gårdannexet), infart Brogaten

Webb: www.umea.se/umebrå

 ANDT1 = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området