VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Umeå kommun

Umeå

Kommunala processledare av ANDT 1/ BRÅ-arbetet i Umeå

Processledare BRÅ-samordning:

Vakant, processledare UmeBrå (Kerstin Rörsch TJL)

Tel: 090-16 16 25

E-post:

Processledare ANDT1 samordning

Seth Åberg

Tel: 090-16 11 96

Epost: seth.aberg[a]umea.se / www.umea.se/umebra

Besöksadress: Skolgatan 31, Södra flygeln (Gårdannexet), infart Brogaten

Webb: www.umea.se/umebrå

 ANDT1 = samordning inom Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande området