VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Skellefteå kommun

Skellefteå

Kommunal samordnare för ANDT1 arbetet i kommunen (FRIS2)

- Stig Berggren, Alkohol och Drogförebyggande arbete

Tel: 0910 - 71 20 26

Epost: stig.berggren[a]skelleftea.se

Kommunal samordnare för BRÅ aarbetet i komunen (FRIS -Trygghetsforum3):

- Mattias Käller, Brottsförebyggande arbete

Tel: 0910 - 71 20 25

Epost: mattias.kaller[a]skelleftea.se 

2&3 Förebyggande Rådet I Skellefteå samt BRÅ-Trygghetsforum; www.skelleftea.se/fris

Skellefteå kommun: Box 804; 931 28 Skellefteå, Tel: 0910-73 50 00

 1 ANDT: Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak