VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Nordmalings kommun

Nordmaling

Kommunala kontakt för samordning av ANDT1 arbetet i kommunen
Nordmaling kommun, socialtjänsten

Tel: 0930-143 70

Epost: kommun[a]nordmaling.se

Nordmaling kommun: 914 81 Nordmaling; Tel 0930-140 00

1 ANDT= Alkohol-, Narkotika-, Doping - och Tobak

 

Rapport-feb-2004

Rapport-juni-2004

Uppsats-juni-2004

Kartläggningsrapport
Förebyggande aktiviteter-2006