VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Länssamordning

Länsstyrelsens Länssamordning för ANTD-frågor i Västerbotten skall hjälpa till att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, tobak och dopning genom att ge stöd till lokala och regionala aktörer. Den regionala samordningen innebär att sprida kunskap, metodik och material samt skapa kontaktvägar och ett bra samarbete mellan kommunernas samordnare, landsting, polis och andra myndigheter samt frivilligrörelsen. Länsstyrelsen länssamordning kan också driva länets och kommunernas viktiga ANDT-frågor vidare på nationell nivå.

Länssamordning av alkohol- och drogförebyggande insatser i Västerbotten
Samordning av alkohol- och drogförebyggande insatser med utgångspunkt från nationella handlingsplaner har pågått sedan 2002-09-01i Västerbotten.