VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Negativ påverkan av föräldrars alkoholkonsumtion

den 15 december 2017 kl 19:58

2017-12-14

Var femte elev i årskurs 9 uppger att de upplevt att någon av föräldrarna någon gång druckit för mycket alkohol och 14 procent uppger att de haft flera negativa upplevelser av föräldrarnas alkoholkonsumtion under uppväxten. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2017” som CAN presenterar idag.

- Var tionde elev uppger dessutom att de har velat gömma eller hälla ut alkohol som funnits hemma. För många är det nog ny kunskap att så stor andel har påverkats negativt av en förälders alkoholkonsumtion under uppväxten, säger Siri Thor, utredare och redaktör för rapporten.

CAN - den årliga ANDT skolundersökningen 2017

Läs mer om rapporten: Se länk