VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Negativ påverkan av föräldrars alkoholkonsumtion

Start: 15 december

Var femte elev i årskurs 9 uppger att de upplevt att någon av föräldrarna någon gång druckit för mycket alkohol och 14 procent uppger att de haft flera negativa upplevelser av föräldrarnas alkoholkonsumtion under uppväxten. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2017”
- Var tionde elev uppger dessutom att de har velat gömma eller hälla ut alkohol som funnits hemma. För många är det nog ny kunskap att så stor andel har påverkats negativt av en förälders alkoholkonsumtion under uppväxten, säger Siri Thor, utredare och redaktör för rapporten
Använder mer droger

I undersökningen ställs sex frågor om olika negativa konsekvenser kring föräldrars alkoholkonsumtion; om någon av föräldrarna dricker för mycket, om man har bråkat med förälder som druckit alkohol, om man önskat att någon av föräldrarna ska sluta dricka alkohol, Läs mer på CANs webb

Resultat av CANs skolundersökningen inom ANDT 2017

Läs mer om CAN:s undersökning: Se länk