VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

BRÅ:s nationella konferens - Råd för framtiden 2018

Start: 19 april

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangeras denna gång i samarbete med Örebro kommun och äger rum på Conventum i Örebro den 19–20 april 2018
Nu ska regeringens nationella brottsförebyggande program genomföras – hur ska det gå till i praktiken, på nationell, regional och lokal nivå? Finns det utmaningar som kräver nya lösningar? Konferensen kommer ha ett visst fokus på dessa frågor, men vi får också höra mer om flera aktuella ämnen i det brottsförebyggande arbetet. Under två dagar får forskare, praktiker och politiker beskriva sin syn på och erfarenheter av det brottsförebyggande arbetets möjligheter och utmaningar.

Förhoppningen med årets Råd för framtiden är att kunna ge deltagarna verktyg och inspiration till hur den lokala brottsförebyggaren kan gå från program till praktik, i ett effektivt och kunskapsbaserat arbete.

Årets tema är nationella brottsförebyggande program

Läs mer och anmälan: Se länk