VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Drogfokus Nationell konferens 2018

Start: 17 oktober

drogFOKUS 2018: Nästa konferens kommer att genomföras 17-18 oktober 2018 på Uppsala Konsert och Kongress. Anmälan till konferensen öppnar våren 2018.
drogFOKUS (tidigare Sverige mot narkotika) är en nationell konferens vars syfte är att inspirera, skapa dialog och samverkan samt förmedla kunskap om och erfarenheter av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Konferensen arrangeras vartannat år och har genomförts fyra gånger, senast i Uppsala 2016. Tidigare konferenser har anordnats av Norrköping 2012 och 2014 och Örebro 2010.

Redan nu finns möjligheten för organisationer att göra en intresseanmälan för en utställarplats. Läs mer under fliken Utställare.

drogFOKUS samlar ANDT, Brå och Folkhälsoaktörer i hela landet

Läs mer om konferensen och anmälan: Se länk