VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

BRÅ-brottsförebyggande arbetet växer fram

den 28 november 2017 kl 07:56

Nya aktörer, nya uppgifter och tydligare inriktning – det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Inför dessa nya kliv har Brå tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser inom det brottsförebyggande arbetet idag.
Viktigt att få en djupare inblick i det brottsförebyggande arbetet framväxt och utveckling, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Satsning på brottsförebyggande arbetets utveckling

Läs mer på BRÅ:s webb: Se länk