VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Fyra miljoner färre fyllor

den 18 oktober 2017 kl 14:05

Berusningsdrickandet har minskat, stora skillnader mellan kvinnors och mäns drickande och äldre dricker alltmer. Det framgår av rapporten ”Trender i dryckesmönster – befolkningens självrapporterade alkoholvanor under 2000-talet” som CAN presenterar idag.


Berusningsdrickandet har minskat. Antalet intensivkonsumtionstillfällen, att vid ett och samma tillfälle ha druckit motsvarande en flaska vin, har sjunkit med 4 miljoner i befolkningen 2004–2016 (från 82 till 78 miljoner årligen). Främst är det den yngre åldersgruppen, 17-29 år, som minskat sin berusningskonsumtion.

Att berusningsdrickandet minskar är särskilt positivt

Läs mer på CANs webb: Se länk