VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Skolelevers drogvanor CAN 2017

den 4 juli 2017 kl 16:04

Under 2000-talet har konsumtionen av tobak och alkohol sjunkit bland eleverna i årskurs 9 och gymnasiets år 2 enligt CAN:s årliga drogvaneundersökningar bland skolungdomar. Minskningen har i princip varit kontinuerlig, men preliminära resultat för 2017 visar att nedgången i alkohol- och tobaksanvändningen har stannat av.  

– Det är för tidigt att säga om det är ett temporärt brott i en fortsatt nedgång eller om det indikerar nya trender, säger Ulf Guttormsson, som idag presenterar de färska resultaten vid ett seminarium i Almedalen.
Även om minskningarna inte fortsatt är det ändå värt att framhålla att alkoholkonsumtionen bland skolungdomar är historiskt låg. År 2017 uppger exempelvis gymnasieeleverna att de dricker 3,1 liter ren alkohol per år, vilket nästan är en halvering jämfört med 2004 (5,8 liter) då gymnasieundersökningen genomfördes för första gången. Men jämfört med förra året är skillnaden försumbar. För niorna har volymen konsumerad alkohol fallit med två tredjedelar och uppgick till 1,2 liter ren alkohol både 2016 och 2017.

Nedgångarna har avstannat

Läs mer om CAN:s skolundersökning i år 9 grundskolan och år 2 gymnasieskolan: Se länk