VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Sverige mot narkotika 2017

Start: 20 september

20-21 september 2017 är det dags för konferensen Sverige mot narkotika, en manifestation mot narkotika dit engagerade i narkotika frågan kommer.
Konferensen 2017 är en träffpunkt för alla som är engagerade i narkotikafrågan: myndigheter, organisationer, folkrörelser och allmänheten. Strävan är att framöver låta Sverige mot narkotika konferensen årligen växa och återigen bli den viktiga opinionsbildande konferens den tidigare varit för alla som är intresserade i narkotikafrågan
Värd för konferensen denna gång är Eskilstuna kommun i samarbete med ECAD (European Cities Against Drugs) samt Folkrörelser mot droger, ett nätverk av svenska folkrörelser.

Nationell narkotikakonferens

Läs mer om konferensen och anmälan - Se länk