VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Ingen minskning av smugglad alkohol

den 19 juni 2017 kl 18:08

2017-06-19
Alkoholkonsumtionen bland unga har sjunkit kraftigt de senaste åren. För elever i årskurs 9 har konsumtionen halverats, mätt i liter ren alkohol, under perioden 2012-2016. I PM:n ”Ungdomars anskaffning av alkohol” har fördjupade analyser genomförts av hur de unga som dricker får tag på alkohol, som CAN presenterar idag.
Studien har fokuserat på ursprunget till den alkohol som skolungdomarna uppger att de dricker och skiljer på registrerade och oregistrerade anskaffningskällor. Registrerade källor är alkohol från Systembolaget, restauranger och livsmedelshandeln (folköl) och oregistrerade källor är insmugglad, privatinförd eller hemtillverkad alkohol.

Alkohol från registrerade källor som Systembolaget minskar k

Analyserna visar att alkohol från registrerade källor som Systembolaget minskar kraftigt, men att anskaffningen av alkohol har varit relativt oförändrad, säger Håkan Leifman GD på CAN

Läs mer på - Se länk