VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

LUFT konferens - nationell konferens mot tobak

Start: 14 september

LUFT- konferensen är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.
Målgrupp för konferensen är  yrkesverksamma inom en mängd olika samhällssektorer och verksamheter, tjänstemän, beslutsfattare, politiker och frivilligarbetare...

Varmt välkomna till Eskilstuna den 14 - 15 september och 2017 års LUFT konferens!

Tobakspreventivt arbete-Från kunskap till handling

LUFT konferensen 2017: Läs mer om program och anmälan - Se Länk