VästerbottenFörebygger -kontakt

ANDT samordning Länsstyrelsen Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12

Förebygg Nu - nationall konferens

Start: 15 november

Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 15 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.
Målet med konferensen är att ha huvudfokus på det förebyggande/främjande/brottsförebyggande arbetet i Sverige när det gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning. Konferensen skall bidra till att kunskap, erfarenheter och metoder kan spridas, utvecklas och kvalitetssäkras.
Syftet med konferensen är att bidra till fortsatt kompetensutveckling och ge möjlighet att knyta värdefulla kontakter samt att föra samman olika yrkesgrupper med olika specialkompetenser, från olika delar av landet för att på så sätt bidra till ökad samverkan

Förebygg Nu i Göteborg 2017

Läs mer om progra och anmälan: Se länk