NORSJÖ "Årets förebyggande kommun"

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Konferenser

Inbjudan till en dag om Socialtjänst i glesbygd

2017-11-30

Välkommen till en dag med fokus på de små kommunernas särskilda förutsättningar inom socialtjänstens IFO.

Under dagen ges möjlighet att få inspiration av GMC, att reflektera över organisation och uppdrag med professor Björn Blom och att diskutera pågående översyn av socialtjänstlagen med Margareta Winberg och Camilla Sköld från regeringskansliet. Det är upplagt för en spännande dag.

Torsdagen den 30 november i Folkets hus, Storuman
Dagen startar kl 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås serveras från 9.30

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom socialtjänsten, politiker, strateger, verksamhetsutvecklare, samverkanspartners inom hälso- och sjukvård, skola, elevhälsa och andra intresserade inom kommuner, landsting och universitet.

Läs mer »

Inbjudan till en dag om Samverkan & Tillit

2017-11-29

Denna konferensdag syftar till att belysa olika aspekter av samverkan och tillit, i syfte att bidra till en samlad och ökad samverkanskompetens. Under dagen medverkar några av landets auktoriteter rörande samverkan och tillit.

En fungerande samverkan mellan professioner, organisationer, chefer, politiker, medarbetare, samhällsaktörer och medborgare är en förutsättning för att möta individers komplexa behov och de utmaningar som dagens välfärdssamhälle medför. Tillit och förtroende mellan samverkansparter har stor betydelse för en fungerande samverkan, liksom tydligt syfte och struktur. På samma gång som samverkan upplevs som något självklart och nödvändigt, så är det ofta inom detta område som det brister.

Målgrupp Chefer, politiker och medarbetare inom landstingens/regionernas och kommunernas socialtjänst och elevhälsa, samt andra verksamheter där samverkan och samverkanskompetens är en central del. Inbjudan omfattar de fyra norra länen.
När Onsdagen den 29 november 2017, klockan 9.30-ca 16.00 (registrering och kaffe från 9.00)
Var Elite Hotell Mimer Umeå

Läs mer »

Medberoende ur ett arbetsgivarperspektiv

2017-11-23

Torsdagen den 23 november kl 13-17 hålls en halvdagskonferens om ett problem som påverkar hela arbetslivet
Sal N300, Naturvetarhuset, Umeå universitet (huset bakom Universum)
Program
13.00 Inledning
13.05 Att vara medberoende Ann-Charlotte Johansson, anhörigterapeut, FBE Konsult
13.50 Bensträckare
14.00 Medberoende ur ett arbetsgivarperspektiv Elisabeth Wettainen, personalkonsult, Umeå kommun
14.45 Fikapaus
15.15 Fakta, forskning och arbetsrätt Britta Lindahl From, organisationskonsult, FBE Konsult
16.00 Bensträckare
16.10 Falldiskussion, frågestund och erfarenhetsutbyte (-17.00)
Arrangör: Västerbottens länsnykterhetsförbund med stöd av landstinget, länsstyrelsen och länssamrådsgruppen för ANTD

Läs mer »

Förebygg Nu - nationall konferens

2017-11-15

Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 15 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.
Målet med konferensen är att ha huvudfokus på det förebyggande/främjande/brottsförebyggande arbetet i Sverige när det gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning. Konferensen skall bidra till att kunskap, erfarenheter och metoder kan spridas, utvecklas och kvalitetssäkras.
Syftet med konferensen är att bidra till fortsatt kompetensutveckling och ge möjlighet att knyta värdefulla kontakter samt att föra samman olika yrkesgrupper med olika specialkompetenser, från olika delar av landet för att på så sätt bidra till ökad samverkan

Läs mer »