NORSJÖ "Årets förebyggande kommun"

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Konferenser

Sverige mot narkotika 2017

2017-09-20

20-21 september 2017 är det dags för konferensen Sverige mot narkotika, en manifestation mot narkotika dit engagerade i narkotika frågan kommer.
Konferensen 2017 är en träffpunkt för alla som är engagerade i narkotikafrågan: myndigheter, organisationer, folkrörelser och allmänheten. Strävan är att framöver låta Sverige mot narkotika konferensen årligen växa och återigen bli den viktiga opinionsbildande konferens den tidigare varit för alla som är intresserade i narkotikafrågan
Värd för konferensen denna gång är Eskilstuna kommun i samarbete med ECAD (European Cities Against Drugs) samt Folkrörelser mot droger, ett nätverk av svenska folkrörelser.

Läs mer »

LUFT konferens - nationell konferens mot tobak

2017-09-14

LUFT- konferensen är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.
Målgrupp för konferensen är  yrkesverksamma inom en mängd olika samhällssektorer och verksamheter, tjänstemän, beslutsfattare, politiker och frivilligarbetare...

Varmt välkomna till Eskilstuna den 14 - 15 september och 2017 års LUFT konferens!

Läs mer »